Archeo-Altena

kookpot type Kromstaart

Vondst H&A 0202001.

Ontgraving riolering Plein Werkendam, project 0202.

In een zwaar kleipakket van in depot gezette grond van het Plein werden tientallen scherven aangetroffen die deel uitmaakten van deze kookpot.
De pot kon voor 80% worden hersteld, is weer archeologisch compleet en wacht op verdere restauratie.

De kookpot heeft alle kenmerken van het type Kromstaart, zoals beschreven voor bodemvondsten van Sommelsdijk (1) en Bergen op Zoom(2).
Roodgebakken scherf. Loodglazuur binnen, en buiten alleen op de rand.

Op grond van bodemvondsten van soortgelijke potten(1) (2), kan als datering 17d/18e eeuw worden aangehouden.
In het kleipakket werd nog een bodem-wandscherf van eenzelfde pot gevonden. Zodat scherven van tenminste twee exemplaren aanwezig zijn geweest.
De kookpot heeft een fors formaat en is mogelijk afkomstig van een herberg dicht bij de vindplaats.

Vlakbij deze potscherven werden (op 170 cm diepte) restanten van een vlechtwerkbeschoeiing aangetroffen, die kennelijk deel uitmaakte van het oorspronkelijke binnenhavencomplex.

Noten:
1. Olivier S., 1994: Bodemvondsten uit Goeree-Overflakkee: 25 jaar archeologisch en historisch onderzoek door de Motte.
2. Groeneweg G., 1992: Bergen op Zooms Aardewerk. Vormgeving en decoratie van gebruiksaardewerk gedurende 600 jaar pottenbakkersnijverheid in Bergen op Zoom. Waalre.