Archeo-Altena

clubinfo geschiedenis

In 1990 werd op initiatief van Arco Seton uit Werkendam een vergadering belegd in één van de lokalen van de oude Ulo aan de Tol ( gemeente Werkendam)om te komen tot de oprichting van een Archeologische vereniging.
Het lokaal werd tevens het eerste onderkomen van de prille vereniging.

Na een jaar verhuisde men naar een bovenkamer in het kasteel Dussen.
Het bestuur , waarin Wijk en Aalburg met Jacob Vos , Martin Vos en Andries Duister sterk vertegenwoordigd was ,stond onder leiding van de initiatiefnemer Sarco Seton.
Van groot belang was in deze periode de steun van archeoloog Johan Hendriks, die veel bekendheid in deze streek kreeg door zijn studie over de bewoningsgeschiedenis van het land van Heusden en Altena .
Grote waarde voor de vereniging had zeker ook secretaris Jacob Vos, in het bijzonder bij het tot stand komen van Terra Cognita het verenigingsblad, dat nog steeds regelmatig verschijnt.

Het eerste lustrum met voorzitter C. van Maastrigt , Arco Seton was wegens studie vertokken, werd in 1995 in Wijk en Aalburg groots gevierd.
De Archeologische vereniging " Land van Heusden en Altena " was in het gebied bekend geworden en telde toen en nu nog ongeveer 100 leden .

Inmiddels had de archeologische vereniging een nieuw onderkomen gevonden in het fort Giessen.

Een uitstekende locatie ,in de loop van de jaren , na veel renovatie en verbeteringen, uitgegroeid tot een zeer acceptabel onderkomen.

Dit is gebeurd vooral dankzij veel inspanning en tijd van secretaris John Kollen ,het vele werk werd verricht in samenwerking met de natuurvereniging "Altena Natuur"ook gebruiker van het fort.

Na het eerste lustrum raakte de vereniging een tijd in moeilijk vaarwater.
Doordat zowel Jacob Vos , van Maastrigt en Johan Hendriks om verschillende redenen de vereniging verlieten, dreigde bestuurlijk gezien het archeologische avontuur van korte duur te worden. Door grote inzet van John Kollen, en wnd. voorzitter Andries Duister is de vereniging blijven bestaan en kon in 2000 het tweede lustrum gevierd worden.
Vanaf die tijd had de vereniging een stabiele ontwikkeling.

Het derde lustrum werd gevierd en het Bestuur werd versterkt met de amateurarcheoloog Kees van Dijk die na een korte periode als voorzitter nu als coördinator onderzoek en vondstbehandeling een belangrijke plaats in de vereniging inneemt.
De nu aangekondigde komst van een professionele regioarcheoloog zal ongetwijfeld een positieve uitwerking hebben op de toekomst van de vereniging.