Archeo-Altena

clubinfo schervenavond

Twee maal in de maand buigen een aantal leden van de archeologische vereniging zich over de nieuwe of oude vondsten .
Deze "schervenavonden" vinden altijd plaats op de eerste en derde dinsdag van der maand.

Meestal worden eerst de meegebrachte nieuwe vondsten bekeken en geanalyseerd .
Naast het determineren van de nieuwe vondsten worden ook oudere vondsten uit opgravingen of vondsten van mensen die hun gevonden scherven,pijpenkoppen enz. ter beschikking stellen aan de vereniging en waar men nog niet aan toe was gekomen, gedetermineerd en geregistreerd. Een tijdrovend en nauwkeurig werk .Naast deze archeologische activiteiten worden ook allerlei gegevens uitgewisseld over toekomstige verstoringen van de grond bij aanbestedingen. Dit kan betrekking hebben op het bouwen van een huis ed. of de aanleg van een nieuwe rioolbuis.

Coördinator Hans van Tilborg doet op deze avonden ook meestal verslag van nieuwe bevindingen en van zijn contacten met de professionele "opgravers" die in het kader van de Malta- wet aangesteld zijn om bij elke belangrijke grondverstoring op archeologische hoogwaardig terrein onderzoek te doen.Naast deze activiteiten hebben deze avonden ook een sociaal en zeker ook samenbindend karakter. Ieder lid kan en mag op deze avonden op het fort te Giessen binnen stappen waarbij het zeker niet noodzakelijk is om vondsten bij zich te hebben. Vanaf 19.30 uur is iedereen van harte welkom om aan deze verenigingsactiviteit , die meestal in een ongedwongen en prettige sfeer verloopt, deel te nemen.