Archeo-Altena

Wat doen wij

De bodem van ons "Land van Heusden en Altena" is een rijk en nog grotendeels on-ontgonnen archief.
Vondsten uit de prehistorie, de Romeinse tijd en de Middeleeuwen brengen de geschiedenis tot leven.
Het gaat dan om potscherven, een oud fundament, siervoorwerpen uit de Romeinse tijd, maar ook om sporen van vergankelijke materialen, nog net zichtbaar als verkleuringen in het bodemprofiel.

Dit alles vormt het werkterrein van

Archeo-Altena

Op deze site vindt u alles over onze archeologie activiteiten.
Zo vindt u onder het kopje "nieuwsbrief" onze laatste nieuwsbrief.
Verslagen over onze vondsten en diverse opgravingen, zijn onder de desbetreffende menu's te vinden.

Wat onze vereniging precies doet, wie de bestuursleden zijn enz. is terug te vinden onder het menu "clubinfo".

Nieuwe vondsten
Indien u iets gevonden heeft, kunt u dit het beste even melden bij:
Hans van Tilborg
Ridderhof 6
4283 GN Giessen
tel. 0183 442844
mob. 06 10486712
e-mail: tilborgj@kpnplanet.nl

Renovatie fort Giessen Nu de renovatie van fort Giessen klaar is gaan we weer open dagen houden.
Archeo-Altena en Altenatuur zullen dan uitleg en rondleidingen geven op elke laatste zaterdag van de maand van 12.00 tot 16.00 uur.
1e 26 mei
2e 30 juni
3e 28 juli
4e 25 augustus